Inlener Vlees
Uitzendslager
Inlener Brood & Banket
Uitzendbakker
Uitzendkrachten aan het woord
Over Antro en vacatures
Kantoor medewerkers
Contact
Uitzendslagers weinig ingeschakeld bij personeelstekort
Het aanbod van goede medewerkers wordt nijpender. Steeds vaker moeten alle zeilen worden bijgezet om de zaak draaiende te houden. Opvallend is dat uitzendbureaus relatief weinig ingeschakeld worden.
Steeds meer werk wordt uitbesteed en slagerijen sluiten tijdens de vakantie vaker omdat ze over onvoldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen beschikken om de zaak draaiende te houden. Ook in het geval van calamiteiten ontstaan er enorme problemen. De zaak wordt dan met kunst- en vliegwerk aan de gang gehouden. Daarbij gebeurt het niet zelden dat er hulp geboden wordt vanuit de directe omgeving. Een voormalige winkelhulp of een oud-slager biedt dan de helpende hand. Deze hulp, hoe wenselijk ook, biedt geen echte oplossing. Er zitten zelfs behoorlijk wat haken en ogen aan. De tijdelijke medewerker is vaak niet verzekerd met alle risico's vandien. Om over de betaling nog maar te zwijgen. Het op deze manier oplossen van de problemen getuigt van weinig ondernemerschap. Op deze manier komt op den duur de continuďteit in gevaar.

Supermarkten maken in dergelijke situaties veel gebruik van uitzendslagers. Bij slagers gebeurt dat veel minder. Slagerswereld zocht contact met de Antrogroep, een uitzendorganisatie voor slagers, en vroeg naar de mogelijkheden. 'Het aandeel van de ambachtelijke sector ligt bij ons vaak dan ook op circa tien procent. De rest van de werknemers gaat naar de industrie en de supermarktorganisaties.'
Aan het woord is Harry Brok oud-slager en directeur van Antro. 'De ambachtelijke slager gaat niet zo makkelijk oer tot het inschakelen van een uitzendslager omdat er, door onbekendheid met de werkwijze, nogal wat vooroordelen zijn.
Opmerkingen die we vaak horen zijn: het zijn geen slagers, je weet niet wat je in huis haalt en de slagers zijn veel te duur. Uitzendbureaus hebben vaak niet zo'n beste reputatie, vooral veroorzaakt door de talloze schandalen uit het verleden. Door het wegvallen van de vergunningsplicht is er namelijk een sterke toename geweest van het aantal bureaus. Illegale arbeid en bemiddeling komen dus regelmatig voor. Het is dus zaak om met een goed bedrijf in zee te gaan.'


Erkend

Nederland telt circa 350 inleen- en uitzendbedrijven voor slagers die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Een aantal daarvan is erkend door de brancheorganisaties als de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en de NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Het zijn bedrijven die beschikken over een vergunning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daarnaast zijn ze aangesloten bij de Stichting Flexkeur. Deze stichting verleent licenties aan uitzendbureaus die aan gezamenlijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. De stichting controleert de aangesloten bedrijven regelmatig. Voor de ondernemer die uitzendkrachten aanneemt is dat een garantie dat alles klopt. De afdracht van loonbelasting en sociale lasten is geregeld, er zijn vakbekwaamheidseisen gesteld aan het bureau en er is een gedragscode opgesteld. Bij de stichting is een lijst verkrijgbaar van de erkende uitzendbureaus.


Juiste slager

Uitgaande van de bij Flexkeur aangesloten bedrijven hebt u natuurlijk nog niet de juiste slager. Geert Schatorjé is bij Antro de vakspecialist die zich vooral met de ambachtelijke sector bezighoudt. Hij is over de inzet van de aangesloten slagers heel duidelijk. 'Alle slagers die wij in ons bestand hebben, zijn zorgvuldig gescreend. Bij ons staat de mens centraal. We hebben winkelslagers, worstmakers en productieslagers. We kijken naar hun vakbekwaamheid, diploma's, naar de referenties en vooral ook naar hun voorkomen. Representativiteit is heel belangrijk.'
Schatorjé stelt dat voor de ambachtelijke bedrijven heel andere normen gelden dan wanneer er productiemedewerkers ingezet moeten worden. Ook de mate van flexibiliteit is heel belangrijk. Uitzendslagers moeten het hoofd kunnen bieden aan sterk wisselende arbeidsomstandigheden. Ze werken bij slagerijen en supermarktorganisaties en zijn bekend met verschillende werksystemen. Zaken als etikettering en HACCP zijn voor hen geen onbekend terrein. Daarnaast hebben de, bij Antro ingeschreven slagers, een paar keer per jaar onderling contact in de vorm van groepstrainingen, waarbij ze ervaringen kunnen uitwisselen waarvan het bedrijf waar ze werken weer profiteert. Het moeten duizendpoten zijn die het vak beheersen en die daarnaast in staat zijn om een bedrijf te leiden.

'Een goed uitzendbureau kan zich niet veroorloven om zo maar iemand naar een slagerij te sturen. Dat gaat ten kosten van het bedrijf dat om hulp vraagt en het schaadt de goede naam van de organisatie die de slager levert,' aldus Schatorjé. 'Bij het verzoek om hulp gaan we in eerste instantie met de opdrachtgever praten. Geheel vrijblijvend. Daar bepalen we welke hulp er nodig is en voor welke periode. Vervolgens zoeken we, in ons beschikbare bestand, de juiste vakman erbij. Deze slager gaan we zelf introduceren en voorstellen. Daarna houden we gedurende de dag en de daaropvolgende dagen nauw contact met de opdrachtgever en met onze medewerker. Zo kijken we gezamenlijk of aan alle wensen is voldaan en kan er desgewenst worden bijgestuurd. We creëren een persoonlijke binding met de opdrachtgever omdat we onzekerheid en angst wegnemen. Natuurlijk is dit de ideale situatie. In noodgevallen sturen we, na telefonisch overleg, eerst de slager en gaan we in de loop van dezelfde dag nog overleggen wat de werkelijke noden zijn.'


Duur

Schatorjé is heel stellig als het gaat om kosten. 'Uitzendslagers zijn niet duur. Ambachtelijke slagers kijken te vaak naar de kosten zonder zich af te vragen wat het oplevert. In probleemsituaties leggen ze de extra belasting dan liever bij de eigen mensen dan een 'vreemde vogel' binnen te halen. Daardoor komt er een te hoge druk op de organisatie te liggen met alle vervelende gevolgen vandien. In de praktijk blijkt het met de kosten voor een uitzendslager namelijk nogal mee te vallen', aldus Schatorjé, 'vooral omdat een uitzendkracht alleen wordt betaald voor de werkelijk gewerkte uren. Zaken als ziekteverzuim, vrije dagen en administratieve rompslomp komen dus niet voor rekening van de slager. Bij een uitzendkracht koop je de kosten in die nodig zijn om het werk aan de kant te krijgen. Het zijn inzichtelijke kosten en dat is goed voor het rendement.'

Naast probleemsituaties stellen de eigen medewerkers hogere eisen aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden, ATV-dagen en overige sociale voorzieningen worden steeds belangrijker. Het is dus voor een ondernemer de moeite waard om eens te kijken naar een flexibele aanpak van de personeelsproblemen. Zolang er personeelsproblemen zijn, is de uitzendslager een optie die het verdient om nader bekeken te worden. Al was het maar om op een gezond zakelijke manier te kunnen blijven ondernemen.

'Op dit moment zijn we sterk bezig met de toekomst', vertelt Brok. 'We willen een nog grotere vertaalslag maken naar de ambachtelijke slager. Daarbij gaan we uit van de kracht van de persoonlijke benadering. Wanneer we naar elkaar luisteren dan worden de vooroordelen weggenomen en kunnen zowel slagers als de uitzendbranche beschikken over goede en gekwalificeerde medewerkers. Daarbij streven we naar langdurige relaties op basis van vertrouwen. Ons staat voor de toekomst een langzame groei voor ogen. Niet alleen in de beschikbaarheid van slagers maar ook voor wat betreft de vrouwelijke werknemers.'


Attentiepunten bij het inhuren van een uitzendkracht

- bepaal welke hulp nodig is
- stel de vereiste kwalificatie vast
- bepaal de hoeveelheid uren en welke dagdelen
- bepaal de looptijd
- overleg vroegtijdig met het uitzendbureau
- communiceer de plannen intern

Slagerswereld 1 oktober 2002
Gerhard Kwak
« terug
logo