Inlener Vlees
Uitzendslager
Inlener Brood & Banket
Uitzendbakker
Uitzendkrachten aan het woord
Over Antro en vacatures
Kantoor medewerkers
Contact
stockxpertcom_id813907_size0
UITZENDSLAGER

Omdat er veel vragen zijn aan de kant van uitzendkrachten hebben wij een handboek ontwikkeld waarin antwoord wordt gegeven op bijna alle vragen die u heeft ten aanzien van:
- salaris en vergoedingen
- rechten en plichten
- verzekeringen
- belastingen
- uitkeringen
- uitzendovereenkomst
- overzicht bruto-nettolonen
- netto inkomsten per maand
- kilometerregeling
- verklaring overlijdensverzekering
- vragenlijsten
- gezondheidsverklaring
logo